Obecní knihovna Biskupice

O knihovně

Informace o naší knihovně

- Knihovna se nachází v budově obecního úřadu

V knihovně je celkem 1 931 knih.

Knihovní fond:   beletrie pro dospělé 1236

                        naučné pro dospělé 238

                        dětské beletrie 405

                        dětské naučné 52

- V knihovně je možné během půjčovní doby využít internet ZDARMA

-Pracovnice Městské knihovny Luhačovice vykonávají odbornou a metodickou pomoc, poradenství, vedou veškerou evidenci knihovních fondů a dle Zákona o knihovnách a podmínkách provozování veřejných knihovnických služeb č. 257/2001 Sb. provádí revizi knihovního fondu na základě Smlouvy o poskytování regionálních knihovnických služeb v rámci regionálních funkcí, uzavřené mezi  Krajskou knihovnou Františka Bartoše ve Zlíně a Městem Luhačovice.