Obecní knihovna Biskupice

Vážení uživatelé naší knihovny!

Prosíme Vás o pomoc při zvyšování kvality našich služeb, a to vyplněním dotazníku spokojenosti.

Děkujeme za Váš čas!!

Dotazník je anonymní a  najdete ho rozkliknutím přiloženého odkazu

 

https://docs.google.com/forms/d/1HH060w2s66xspTINWNZtEwi1jLLKKCLogRNtcanZIko/viewform?usp=send_form

 

http://chart.apis.google.com/chart?cht=qr&chs=250x250&chl=https%3A%2F%2Fdocs.google.com%2Fforms%2Fd%2F1HH060w2s66xspTINWNZtEwi1jLLKKCLogRNtcanZIko%2Fviewform&choe=undefined&chld=L

             Logo s hypertextovým odkazem:

OTAZNÍK.png